Standpunt Overgang en Werk NVAB

93 keer bekeken

Dit standpunt is opgesteld namens de NVAB en de Dutch Menopause Society (DMS) in 2021.

In Nederland zijn ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in de levensfase waar overgangsklachten een grote rol spelen. Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en zorg tijdens de overgang. 

Download het standpunt Overgang en Werk

De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken. Zorgprofessionals, beleidsbepalers en werkgevers moeten zorgdragen voor een open, veilige en inclusieve werkvloer met betrekking tot de overgang. De bedrijfsarts is de aangewezen zorgprofessional om het voortouw te nemen in preventie van gezondheidsschade door de overgang.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen