De invloed van overgangsklachten op het werk

715 keer bekeken

80% van de vrouwen ervaart klachten tijdens de overgang. Voor sommige vrouwen zijn de klachten goed te hanteren, terwijl ze voor meer dan 30% van de vrouwen het dagelijks leven beïnvloeden.

Als we naar de cijfers kijken, dan zien we het volgende: 

 • Het ziekteverzuim bij vrouwen tussen de 45 - 55 jaar is circa 5% hoger dan bij mannen in die leeftijd
 • Ruim een derde van de vrouwen in de leeftijd 44-60 valt regelmatig uit door overgangsklachten, maar wordt vaak niet herkend met foute diagnoses en langdurige uitval tot gevolg (Geukes & Oosterhof, 2012)
 • Slechts 30% meldt overgangsklachten bij de leidinggevende (C. Hardy, 2016)

“Ik ben al meer dan 15 jaar leidinggevende in verschillende organisaties, maar in alle gesprekken die ik heb gevoerd, is de overgang niet een keer genoemd als reden voor verzuim. Nu ik hoor dat onderzoek aantoont dat meer dan 30% van het verzuim van vrouwen boven de 45 jaar overgangsgerelateerd is, denk ik wel, dat we daarin kansen hebben gemist."

Overgangsklachten op het werk

Niet alleen de meer bekende opvliegers en nachtzweten (vasomotorische klachten) hebben een negatieve invloed op de productiviteit, het arbeidsvermogen en de werkervaring van vrouwen, met name ook psychische klachten die verband houden met de menopauze hebben een behoorlijke impact. Klachten als concentratie- en geheugenproblemen, vermoeidheid, stemmingswisselingen, gevoelens van neerslachtigheid en schaamte en een verminderd zelfvertrouwen blijken van grote invloed.

Vrouwen die last hebben van overgangsklachten kunnen:

 • Het gevoel hebben dat ze het werk minder goed aankunnen
 • Last hebben van verminderde werkbevrediging
 • Meer werkstress ervaren en minder vermogen om goed met stress om te gaan
 • Verminderd vermogen hebben tot conflicthantering
 • Verminderd vermogen hebben om nieuwe informatie op te nemen
 • Het lastig vinden om te functioneren in een ruimte met veel contactgeluiden of lawaai
 • Meer last ervaren van het werken in een werkruimte zonder mogelijkheden individueel het klimaat te regelen of te ventileren
 • Meer behoefte hebben aan een goede sanitaire voorzieningen
 • Meer last ervaren van het dragen van uniformen en beschermende kleding.

Cookie-instellingen