Epilepsie

Bij vrouwen met epilepsie komen gemiddeld 4 – 5 jaar eerder in de menopauze, dan bij vrouwen zonder epilepsie. Dit lijkt vooral zo te zijn bij vrouwen met catameniale epilepsie (waarbij het patroon van de aanvallen verandert rond de menstruatie) en vrouwen met een hoge aanvalsfrequentie.

Overgang eerder bij epilepsie

Vrouwen met epilepsie komen gemiddeld viert tot vijf jaar eerder in de menopauze, volgens de Nederlandse Epilepsie Vereniging. Dit lijkt vooral zo te zijn bij vrouwen met catameniale epilepsie, dat is een vorm waarbij een vrouw verandering opmerkt in het patroon van de aanvallen rond de menstruatie en vrouwen met een hoge aanvalsfrequentie.

Hormonale schommelingen en aanvallen

Geslachtshormonen beïnvloeden de drempel voor het krijgen van een epileptische aanval. De geslachtshormonen oestrogeen en progesteron zijn van invloed op de menstruatiecyclus. Oestrogenen verlagen de drempel voor een epileptische aanval terwijl progesteron juist beschermend werkt. Oestrogeen neemt toe in de periode van menstruatie tot de eisprong. En daarna neemt progesteron toe. Tijdens de menstruatie zijn beide hormoonspiegels het laagst. Het zijn de schommelingen in de hormoonhuishouding die invloed kunnen hebben op de hoeveelheid aanvallen.

Andersom is het ook zo dat epileptische aanvallen hormoonspiegels kunnen beïnvloeden. Epileptische aanvallen kunnen van invloed zijn op delen van de hersenen die de hormoonhuishouding aansturen. Ook medicijnen tegen epilepsie kunnen de hormoonhuishouding beïnvloeden.

Effect overgang op epilepsie

Het is moeilijk te voorspellen wat de overgang voor effect heeft. Schommelingen in de hormoonhuishouding kunnen het aantal aanvallen beïnvloeden.

Vooral vrouwen die voorheen een catameniale epilepsie hadden kunnen daarom in deze overgangsperiode een toename hebben van aanvallen. Anderzijds is er juist bij deze groep vaak een duidelijke afname van de aanvallen ná de menopauze. Dit gebeurt helaas niet bij alle vrouwen. 

Botontkalking door de overgang

Na de menopauze kan sneller botontkalking (osteoporose) optreden. Dit proces wordt nog versneld bij vrouwen met epilepsie en door sommige anti-epileptica. Bespreek met je behandelaar de mogelijkheid om een screeningsonderzoek naar osteoporose uit te voeren. Het kan soms nodig zijn medicatie te nemen of voor hormoontherapie te kiezen. Versteviging van de botten op jonge leeftijd door voldoende lichaamsbeweging is de beste vorm van preventie.

Links

Cookie-instellingen