Richtlijn NHG – behandeling overgangsklachten

De Nederlandse huisartsen volgen de richtlijnen van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). De huidige richtlijn zegt in hoofdlijnen:

Bij overgangsklachten volstaat vaak voorlichting en is medicamenteuze behandeling zelden nodig.

Omdat de meeste systemische hormonale medicatie het risico op veneuze trombo-embolieën, cardiovasculaire aandoeningen en mammacarcinoom verhogen, schrijft de huisarts deze alleen voor bij vasomotorische klachten met belangrijke beperkingen in het dagelijks leven.

Alvorens systemische hormoontherapie voor te schrijven bespreekt de huisarts de voor- en nadelen en de wenselijkheid om de duur van de behandeling te beperken tot zes maanden.

Bij vaginale klachten kan lokale hormonale behandeling geïndiceerd zijn.

Verwijzing voor behandeling van overgangsklachten is niet nodig.

Wil je de hele richtlijnen lezen, klik dan hier. Deze link brengt je naar de site van de NHG met daarop de laatste versie.

De richtlijnen van de NHG worden door de gynaecologen die specifiek opgeleid zijn op het gebied van de overgang als verouderd bestempeld.

Over de auteur Info Vuurvrouw

Reactie geven: