• You are here:
  • Home »
  • Nieuws »
Omslag NTOG

Publicatie NTOG jan 2020 – De overgang zit tussen uw oren, mevrouw!

De huidige huisartsenzorg vanuit het perspectief van vrouwen met overgangsklachten. Uitkomsten van een survey door Stichting Vuurvrouw, september/oktober 2019

Niets dan complimenten, zegt de een. Terwijl de ander haar huisarts aan de schandpaal zou willen nagelen. “Het zit tussen uw oren, zei hij.” De zorg voor vrouwen met overgangsklachten moet beter, veel beter als het aan de respondenten ligt van de onlangs gehouden enquête ‘Huisarts en de Overgang’ van Stichting Vuurvrouw. Gelukkig vindt het Nederland Huisartsen Genootschap (NHG) dat ook, daarom hebben ze gevraagd om de ervaringen van deze vrouwen.

Om ervoor te zorgen dat er in de nabije toekomst meer aandacht in de spreekkamer is voor het perspectief van vrouwen met overgangsklachten, heeft de NHG Stichting Vuurvrouw gevraagd haar achterban hierover te consulteren. De huisartsen willen de uitkomsten meenemen in herziening van de NHG-Standaard Overgang zodat vrouwen in deze levensfase beter geholpen kunnen worden.

Communicatie

Stichting Vuurvrouw heeft de vragen van de NHG voorgelegd aan 8.000 vrouwen (gemiddeld tussen 40 en 60 jaar oud) die lid zijn van haar online supportgroep. De enquête gaat in op hoe de vrouwen de huisartsenzorg beleven, zowel in positieve als in negatieve zin. Hoe ervaren ze de communicatie tussen patiënt en huisarts, wat vinden ze van de informatie die wordt verstrekt, de verwijzingen, de voorlichting en de behandeling van overgangsklachten? In totaal kwamen 9 vragen aan bod, die in de periode tussen 18 augustus en 19 september 2019 online zijn beantwoord door 278 vrouwen met overgangsklachten. Ruim 90% van hen is met haar klachten naar de huisarts gegaan.

Geen oestrogeen

“Overgangsklachten, zei mijn huisarts, daar geloof ik niet in”, antwoordt een van de respondenten die wel naar haar huisarts ging op de vraag hoe ze is geholpen. Een derde van de ondervraagden vindt dat ze redelijk tot goed is geholpen. Tweederde omschrijft haar ervaring met de huisarts als matig tot slecht.

Q2 “Als u bij de huisarts bent geweest, hoe bent u door hem/haar geholpen?”

Uit Survey Huisarts en de Overgang, september/oktober 2019, door Stichting Vuurvrouw

“Omdat ik geen oestrogeen meer heb, werd gezegd: je bent al over de menopauze heen en kunt dus geen klachten meer hebben”, schrijft een geënquêteerde naar aanleiding van de vraag of ze vindt dat haar huisarts kennis heeft van de overgang. Ze werd helaas verkeerd geïnformeerd. Maar liefst 85% vindt dat het de huisarts aan kennis over de overgang schort. Vooral het gebrek aan kennis van psychische overgangsklachten, valt daarbij op. Ruim de helft van de respondenten noemt de informatie die ze krijgen slecht.

Vooral het gebrek aan erkenning voor psychische overgangsklachten en het behandelen ervan met antidepressiva, anti-angstmedicatie, slaapmedicatie of met een doorverwijzing naar GGZ/psycholoog/therapeut wordt door de ondervraagden als onplezierig ervaren.

“Ik heb met grote regelmaat gevraagd of mijn klachten te maken hadden met overgang, maar daar wilden zij niet op ingaan. Ze gaven aan dat het geen zin had om dat te weten, want dat je daar toch niks mee kon. Nu ik daar wel duidelijkheid over heb, willen ze me niet begeleiden met hormoontherapie. Ik heb 10 jaar van mijn leven geworsteld met vooral psychische problemen, die na een paar dagen Femoston compleet verdwenen. De huisarts zegt dat niet te geloven, want is overtuigd van haar mening dat ik depressief ben. En dat is ook zo, maar werd wel heel sterk aangezwengeld door hormonen. Kortom, ik ben enorm boos op HA, maar wat moet je daarmee. Ik kan niet zomaar switchen van HA want alle praktijken zitten vol.”

Net afgestudeerd

Opvallend is dat vrouwen vaker tevreden zijn over de oudere en de net afgestudeerde of nog studerende huisartsen.

“We hadden een oudere huisarts, kreeg via hem HRT. Hij snapte de klachten prima, maar ging met pensioen, toen werd ik opgeroepen voor controle HRT door een andere huisarts (vrouw) en die ging me op de risico’s wijzen conform de verouderde huisartsrichtlijnen. Dat heeft een flinke discussie opgeleverd. Dat soort gezeik zit ik niet op te wachten, omdat ik hoger opgeleid ben dan de gemiddelde huisarts en gewend ben om dingen uit te zoeken. Dus ben ik ook beter op de hoogte dan de gemiddelde huisarts. En de huisartsrichtlijnen zijn verouderd vooral met betrekking tot de risico’s op borstkanker.”

Tevreden vrouwen voelen zich meer serieus genomen blijkt uit de enquête. Ze vinden het prettig als naar diverse oorzaken van de klachten wordt gekeken, de klachten goed worden uitgevraagd en de huisarts kan vertellen over verschillende behandelopties of kan verwijzen naar een passende behandelaar. Ook over huisartsen die toegeven dat ze eigenlijk weinig van de overgang weten, maar wel open staan voor informatie, zijn vrouwen meer tevreden.

“Mijn huisarts wilde wel graag helpen maar wist er te weinig van. Na een lange zoektocht bij een overgangsconsulente beland die met de juist oplossing kwam qua hormoon medicatie. Mijn huisarts was erg blij me er te kunnen helpen door het voor te schrijven.”

De NGH is dankbaar voor de uitkomsten van de enquête van Stichting Vuurvrouw en geeft aan de ervaren knelpunten mee te zullen nemen in het proces van herziening.

Stichting Vuurvrouw is de belangenorganisatie voor vrouwen in de overgang. Met meer dan 10.000 aangesloten vrouwen zetten we ons dagelijks in voor meer aandacht en een betere behandeling. Kijk voor meer informatie op www.vuurvrouw.nu.

Stichting Vuurvrouw,

Met dank aan Saron Petronilia

Eveline Bakker (voorzitter)

 

 

Over de auteur Vuurvrouw

Mijn naam is Eveline Bakker. Ik ben een ondernemer met een passie voor de overgang. En ik ben oprichter van Vuurvrouw; hét platform voor en door vrouwen in de overgang.

follow me on:

Reactie geven:

1 reactie
Hannie schrijft 20 november 2020

Goedemiddag ik heeft een vraag zit ik nog in de overgang ik ben 67 jaar bvd

Reageren
Add Your Reply