• You are here:
  • Home »

Projecten 2015 tot nu

Sinds onze start in oktober 2015 zet Stichting Vuurvrouw zich in voor het bekrachtigen van vrouwen in de overgang.

2019

 Opvliegers 5; Op Safari. Ook in 2019/2020 werken we natuurlijk weer samen met Rick Engelkes producties.

 In het najaar van 2019 gaan we starten met een project Rijk in Overgang, voor de Rijksoverheid. Een prachtig en compleet programma met een bewustwordingscampage,  informatiebijeenkomsten en workshops, coaching en natuurlijk onze Kenniscommunity VUUR. Het programma Rijk in Overgang wordt in 2019 ontwikkeld en wordt vanaf 2020 uitgerold over de departementen.

 Vanuit ons project “Gezond werken tijdens de Overgang” zijn we in 2017 met onze kennispartners, gestart met de bouw van VUUR, onze Kenniscommunity, een e-Health product met een App speciaal ingericht om vrouwen te helpen gezond te blijven werken. Het biedt kennis over de overgang en overgangsklachten, wat je er zelf aan kunt doen. Het biedt tips en advies voor leefstijl, zoals voeding, onstpanning en beweging. Je kunt op de community met lotgenoten praten en de app biedt eenvoudig toegang tot overgangsspecialisten.

 In 2019 hadden we zitting in de begeleidingscommissie Literatuurstudie Overgang en Werk van AMC/VUmcPetra Verdonk, Elena Bendien, Yolande Appelman en Ijoya van Gemert. De uitkomst zie je hierbij.

 We zitten vanaf juni 2019 in de projectgroep van de NVOG die het Nationaal Themajaar Overgang 2020 voorbereid.

 In 2019 hebben we onze samenwerking met de Nationale Patiëntenfederatie verder vorm gegeven. We hebben inhoudelijk meegewerkt aan de Kennisagenda /Prioriteringsagenda van de NVOG en we zijn lid geworden van de Zorgkaart Nederland.

 In 2018 / 2019 hadden we zitting in de begeleidingscommissie Het Effect van Leefstijlinterventies binnen VUmc. Onderzocht werd de effectiviteit van work/life balance interventies door ProudWomen binnen de lager betaalde functies VUmc. De uitkomst zie je hierbij.

2018

 Opvliegers 4; Trossen Los. Ook in 2018/2019 werkten we weer samen met Rick Engelkes producties. We mochten heel wat vrijkaarten uitdelen onder onze vrouwen en onze ansichtkaarten liggen wederom in de Nederlandse theaters.

 Kennisbijeenkomst Overgang ZonMw In januari 2019hebben we deelgenomen aan de bijeenkomst om inzicht te krijgen in kennislacunes rond de overgang bij ZonMw. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt als leidraad voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.

♥ In augustus 2018 is een donateurscampagne gestart met Vrienden Van VuurvrouwMensen die Stichting Vuurvrouw een warm hart toedragen, kunnen ons nu ook steunen met een gift.

♥  In maart 2018 zijn we aangesloten bij de PGO Koepelorganiatie Wij zijn Mind, om onze projecten rond meer aandacht voor ernstige stemmingsklachten tijdens de overgang te borgen

♥  Op 2 maart 2018 hebben we meegewerkt aan een uitzending van Nieuwsuur “Huisartsen laten vrouwen met overgangsklachten in de kou staan”
Tijdens deze uitzending kwam een Vuurvrouw aan het woord over haar ervaringen met de huisartsenzorg en sprak Dorenda van Dijken, voorzitter van de Dutch Menopause Society over het belang van een betere richtlijn van de NHG.

2017

 Opvliegers 3; New York, New York. Ook in 2017/2018 werkten we weer samen met Rick Engelkes producties. We mochten heel wat vrijkaarten uitdelen onder onze vrouwen en onze ansichtkaarten liggen wederom in de Nederlandse theaters.

♥  Ons Project voor International Menopause Day op 18 oktober 2017: #vrouwenbrein, waarin we nogmaals meer aandacht vragen voor vrouwen die last hebben van ernstige stemmingsklachten, angsten en depressie tijdens de overgang. We overhandigden op 17 oktober 60 ervaringsverhalen van vrouwen met hormonale depressie aan Directeur-Generaal Curatieve Zorg Bas van den Dungen bij VWS in Den Haag. Uit het gesprek met hem zijn concrete acties gekomen. Zo zijn we nu in gesprek met ZonMw over meer onderzoek naar stemmingsklachten tijdens de overgang.

♥  Het project Wijze Vrouwen delen, samen met de organisatie Men-struatie, in augustus 2017 leverde een hele serie filmpjes met krachtige vrouwen die openhartig vertellen over hun cyclus, menstruatie en over vrouw-zijn. Deze filmpjes zijn gebruikt in de social media en te vinden op onze site.

♥  Op de Nationale Gezondheidsbeurs 2017, is ons boek gepresenteerd met ons project De Babbelbox… wij zijn Openhartig over de Overgang, want vind jij eigenlijk van de overgang?” In totaal hebben 12 bezoekers/specialisten (mannen en vrouwen) meegedaan. De filmpjes zijn bewerkt en gebruikt op social media ter promotie van ons boek.

♥  In het voorjaar 2017 is het Project Bewustwording huisartsen, uitgevoerd onder de naam Help de dokter door de overgang. Vrouwen werden opgeroepen hun dokter of behandelaar op te geven, als deze nog wel wat meer kennis over de overgang kon gebruiken… Deze artsen ontvingen via Vuurvrouw de “de dokter en de overgang” kaart. Op de kaart een aantal feiten rond de overgang en een verwijzing naar een themadossier op onze website voor deze doelgroep, waarop onder andere meer ervaringen van vrouwen met hun arts en een link naar de NICE-richtlijnen voor behandeling en begeleiding van overgangsklachten. Doel van de actie was artsen te motiveren meer kennis op te doen over de overgang en na te denken over een betere begeleiding en behandeling. We hebben media-aandacht gekregen voor dit project in diverse regionale dagbladen en RTV-zenders.

2016

♥  Onze samenwerking met Rick Engelkes producties kreeg ook in theaterseizoen 2016/2017 vorm. Weer werd Vuurvrouw tijdens Opvliegers 2; Opvliegers in de sneeuw onder de aandacht gebracht van de theaterbezoekers. Met onze ansichtkaarten “Looking Good” en “Set the world on fire” die bij meer dan 60 theaterkassa’s in Nederland lagen.

♥  Ons hot item Hormonale Depressie is uitgewerkt en gepubliceerd. Een themadossier over het ontstaan, de behandeling van hormonale depressie met ook weer veel indrukwekkende persoonlijke verhalen. Dit thema is nog altijd actief.

♥  Ons hot item Werk en Overgang uitgewerkt en gepubliceerd. Dit thema is nog altijd actief! Een thema dossier over gezond werken tijdens de overgang. Met veel informatie voor werkgevers, (bedrijfs)artsen en werknemers. Want hoe werk je gezond tijdens de overgang.
Binnen dit thema is een E-book Gezond werken tijdens de Overgang verschenen van Saron Petronilia en is een folder bedrijfsartsen ontwikkeld, met hulp van een aantal bedrijfsartsen van de Arbo Unie.

♥  In december 2016 verscheen ons eerste boek Openhartig over de Overgang, 25 ervaringsverhalen van vrouwen over hun overgang. Een boek dat uit onze supportgroep is ontstaan en dat precies beschrijft waar wij als stichting voor staan.

♥  Vuurvrouw heeft meegewerkt aan het organiseren onder de vleugels van Zus & Zorg, van de VU publieksdag Gendersensitieve Zorg op 26 november 2016. Met lezingen, presentaties en een beurs rond vrouwenzorg thema’s, waaronder de overgang.

♥  In oktober 2016, precies een jaar na onze start, is onze website vernieuwd. Een moderne en fris ogende site, helder ingericht en met veel informatie.  Er schrijven inmiddels meer dan 20 auteurs voor ons over diverse onderwerpen, en regelmatig nodigen we nieuwe partijen uit ook hun verhaal en expertise te delen.

♥  Tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs 2016, hebben we met ons project “Het Gezicht van de Overgang” aandacht gevraagd voor de beeldvorming rondom de overgang. Portretfotograaf Arnaud Mooij heeft in de studio op de beursvloer bijna 100 vrouwen geportretteerd. De portretten laten zien hoe divers de overgang is… ze zijn onder andere gebruikt op onze vernieuwde website en op social media.

2015

♥  In 2015/2016 hebben voor het eerst samengewerkt met Rick Engels Producties tijdens de theatervoorstelling Opvliegers. Vuurvrouwen hebben humorvolle maar ook informatieve inleidingen verzorgd, voorafgaand aan de voorstelling. Via de deelnemende theaters werden onze ansichtkaarten verspreid met teksten als “This girl is on fire”. Het leverde ons ene goede zichtbaarheid in het land op en veel nieuwe leden!

♥  We gingen van start met Onze Kick-off meeting op 18 oktober 2015, International Menopause Day, met de vertoning van de film Hot Flash Havoc in theater de Speeldoos in Baarn. Na afloop van de voorstelling zat een geweldig panel klaar om veel vragen over de overgang te beantwoorden.

 

 

 

Wil je meer weten over onze visie en missie? Kijk hier

Wil je meer weten over onze partners en ons netwerk? Hier vind je een overzicht