Overgang zorgt voor meer ziekteverzuim

Deze uitzending van Een Vandaag van 21 juli 2012 is nog altijd zeer actueel.

De overgang heeft een grote impact op ziekteverzuim bij vrouwen tussen de 45 en 60 jaar.

Dit concluderen de onderzoekers van het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten. Eerder deden Dr. Henk Oosterhof en Dr. Marije Geukes al uniek onderzoek naar dit maatschappelijk fenomeen maar nu delen ze hun nieuwste onderzoeksresultaten met EenVandaag.

Meer dan 30% van het verzuim is overgangsgerelateerd

Ruim een derde van de nu werkende vrouwen van die leeftijdsgroep valt regelmatig uit het arbeidsproces door overgangsklachten zoals slapeloosheid door bijvoorbeeld opvliegers, gewrichtsklachten en depressie. Het gaat nu om een miljoen werkende vrouwen in die leeftijd en deze groep is groeiende. Dit ziekteverzuim verdient maatschappelijke aandacht, vinden de onderzoekers.

Het gaat om 100.000 vrouwen in Nederland

Het verbaast hen zelf ook dat zij de eerste artsen zijn in Europa die specifiek onderzoek blijken te doen naar werkverzuim door overgangsklachten, terwijl het om honderdduizenden vrouwen gaat in Nederland alleen al. Werkgevers zijn zich nog niet bewust dat veel verzuim door de overgang komt en geven nog zelden voorlichting aan werkneemsters van die leeftijd.

Dit zou kunnen komen omdat de overgang bijna nooit als serieuze factor wordt gezien, zegt onderzoeker en gynaecoloog Dr. Henk Oosterhof. Huisartsen en bedrijfsartsen denken bij klachten maar zelden aan de overgang. Er is nog steeds veel onwetendheid over dit onderwerp.

About the Author Info Vuurvrouw