Vuurvrouw

de Overgang

Er zijn op dit moment in Nederland naar schatting 1,6 miljoen vrouwen in de overgang. Een overgang die tussen de 5 tot 15 jaar kan duren. 80% van deze vrouwen heeft overgangsklachten, 30% heeft zoveel klachten dat het dagelijks leven wordt beïnvloed. Toch is er sprake van een gebrek aan kennis en begrip. Bij de vrouw zelf, haar partner en familie, maar ook in de eerste- en tweedelijns zorg, bij de overheid en bij werkgevers. Daarin is nog veel te winnen.

Vuurvrouw

Stichting Vuurvrouw is een landelijk platform voor vrouwen in de overgang. Sinds onze oprichting in 2015, zijn er per januari 2018 meer dan 10.000 vrouwen actief bij Vuurvrouw betrokken. Via onze website, onze nieuwsbrief, onze Facebookpagina en in onze Facebook steungroepen.

Missie

Stichting Vuurvrouw geeft vrouwen in de overgang een plek waar ze terecht kunnen. Waar ze alles kunnen vinden om hun overgang op een positieve en gezonde manier door te komen. We creëren meer begrip en doorbreken taboes.

Visie

Wij bekrachtigen vrouwen in de overgang. In alles wat wij doen staat deze visie centraal.

Strategie

Hiervoor bewandelen we 4 paden:

  1. Meer kennis. We prikkelen de wetenschap om meer kennis te verzamelen via onderzoek naar de fysieke, psychische, maatschappelijke en sociale impact van de overgang. Daarnaast zorgen we ervoor dat de bestaande kennis beter toegankelijk is. Dat betekent dat conclusies van de bestaande onderzoeken worden ‘vertaald’ en geschikt gemaakt voor de leek en gepubliceerd. Daarvoor werken we intensief samen met kennispartners.
  2. Belangenbehartiging. We behartigen de belangen van vrouwen in de overgang en zorgen ervoor dat de overgang op de agenda staat van politiek, wetenschap, werkgevers en maatschappij.
  3. Lotgenotencontact. Samen sta je sterker. Door ervaringen en oplossingen met elkaar te delen steun je elkaar. Daarnaast wordt onze ervaringsdeskundigheid ingezet voor het verbeteren van de kennis.
  4. Beeldvorming. We laten zien wie de vrouw in de overgang is. We doorbreken daarbij de bestaande stereotypen en tonen het ware gezicht. Dit doen we letterlijk door ons fotoproject: “het gezicht van de overgang”, maar ook door regelmatige media-aandacht en het delen van de persoonlijke verhalen van de vrouw in de overgang, waardoor vrouwen zichzelf kunnen herkennen.

Wil je weten wat we gedaan hebben? Hier vind je onze projectenlijst vanaf oktober 2015.

Wil je weten met wie we samenwerken? Kijk hier voor een overzicht.