• You are here:
 • Home »
 • Blogs »
afbeelding bij artikel NICE

NICE! Nieuwe richtlijnen behandeling overgangsklachten

NICE!

Het onafhankelijke National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in Engeland is een internationaal toonaangevend instituut dat zich bezighoudt met het opstellen van richtlijnen voor de gezondheidszorg. In veel landen worden de richtlijnen die door dit instituut worden opgesteld gebruikt. November 2015 heeft het NICE haar nieuwe richtlijnen voor de behandeling van vrouwen in de menopauze gepubliceerd.

De nieuwe NICE richtlijnen

NICE: de belangrijkste punten voor huisartsen zijn:
 • Zie en behandel elke vrouw met overgangsklachten als een individueel geval.
 • Informeer de vrouw en haar partner over: 
  >   de overgang, de fasen in de overgang en het algemene verloop;
  >   de mogelijke klachten op korte en langere termijn, zoals:
       vasomotorische klachten (opvliegers) en emotionele klachten
       (depressie en angsten), maar ook veranderende seksualiteit,
       urogenitale atrofie, hart- en vaatziekten, diabetes en osteoporose;
  >   de opties en effectiviteit van behandeling van deze klachten (waaronder
       hormoon suppletie therapie);
  >   adviezen voor aanpassingen van de leefstijl.
 • Belicht de voordelen en nadelen van hormoon suppletie therapie (HST) aan de hand van de beschikbare onderzoeksgegeven (te zien in de complete tekst bij dit artikel gevoegd). NICE tekent overigens verderop in haar richtlijn aan dat het belangrijk is de onterecht negatieve beeldvorming die rondom HST in de media is ontstaan, te corrigeren.
 • Indien klachten blijven bestaan, verwijs de vrouw door naar specialistische zorg op het gebied van menopauze, bijvoorbeeld een menopauze kliniek of een overgangsspecialist of -consulente.

Vuurvouw vindt deze richtlijnen heel erg NICE!
Wij roepen de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) dan ook op om deze richtlijnen van het NICE over te nemen. Het zou een grote verbetering betekenen voor de behandeling van vrouwen met overgangsklachten.

Alles lezen?

De link hiernaast brengt je bij de laatste versie van de complete richtlijn voor de behandeling Overgangsklachten van het NICE Instituut.

Over de auteur Info Vuurvrouw

Reactie geven: