NICE richtlijnen

Het onafhankelijke National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in Engeland is een toonaangevend instituut dat zich bezighoudt met het opstellen van richtlijnen voor de gezondheidszorg. In veel landen worden de richtlijnen die door dit instituut worden opgesteld gebruikt.

November 2015 heeft het NICE haar nieuwe richtlijnen voor de behandeling van vrouwen in de menopauze gepubliceerd, de laatste update was in 2019.

De nieuwe NICE richtlijnen

De belangrijkste ´╗┐punten´╗┐ voor huisartsen zijn:
 • Zie en behandel elke vrouw met overgangsklachten als een individueel geval.
 • Informeer de vrouw en haar partner over: 
  >   de overgang, de fasen in de overgang en het algemene verloop; 
  >   de mogelijke klachten op korte en langere termijn, zoals: 
       vasomotorische klachten (opvliegers) en emotionele klachten 
       (depressie en angsten), maar ook veranderende seksualiteit, 
       urogenitale atrofie, hart- en vaatziekten, diabetes en osteoporose;
  >   de opties en effectiviteit van behandeling van deze klachten (waaronder 
       hormoon suppletie therapie);
  >   adviezen voor aanpassingen van de leefstijl.
 • Belicht de voordelen en nadelen van hormoon suppletie therapie (HST) aan de hand van de beschikbare onderzoeksgegeven (te zien in de complete tekst bij dit artikel gevoegd). NICE tekent overigens verderop in haar richtlijn aan dat het belangrijk is de onterecht negatieve beeldvorming die rondom HST in de media is ontstaan, te corrigeren.
 • Indien klachten blijven bestaan, verwijs de vrouw door naar specialistische zorg op het gebied van menopauze, bijvoorbeeld een menopauze kliniek of een overgangsspecialist of -consulente.

Alles lezen?

De link hiernaast brengt je bij de laatste versie van de complete richtlijn voor de behandeling Overgangsklachten van het NICE Instituut.

Cookie-instellingen