Huisarts en de Overgang, onze enquete

De zorg voor vrouwen in de overgang moet beter! Help mee en deel nu je ervaring en je tips in onderstaande enquete!

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkelt wetenschappelijke richtlijnen (NHG-Standaarden). De huidige richtlijn vind je hier.
Deze richtlijnen ondersteunen huisartsen en hun praktijkpersoneel in het verlenen van goede zorg. De huidige NHG-standaard ‘De Overgang’ wordt nu herzien. Daarbij streeft het NHG er naar aandacht te besteden aan het perspectief van patiënten. In dat kader heeft het NHG aan de Stichting Vuurvrouw  gevraagd om onze ervaringen te delen. Deze ervaringen worden ingebracht als verbeterpunten vanuit het patiënten perspectief bij de herziening van de NHG-Standaard ‘De Overgang’ die nu van start gaat.

Ze willen graag weten welke knelpunten wij ervaren, hoe we op dit moment de huisartsenzorg beleven, de positieve en negatieven punten. Bijvoorbeeld over de communicatie tussen patiënt en huisarts, de informatie die wordt verstrekt, verwijzingen en voorlichting en de behandeling van overgangsklachten.

De door ons aangedragen knelpunten zullen worden ingebracht bij de herziening van de richtlijn.

Dus laat van je horen! En doe mee!

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

About the Author Vuurvrouw

Mijn naam is Eveline Bakker. Ik ben een ondernemer met een passie voor de overgang. En ik ben oprichter van Vuurvrouw; hét platform voor en door vrouwen in de overgang.

follow me on: