• You are here:
  • Home »

Doelstelling en bestuur

Oprichting en statuten

Stichting Vuurvrouw is op 16 juli 2015 opgericht bij notaris Van Dijk in Dronten. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63758881. Ons RSIN nummer is 855388158.

Stichting Vuurvrouw is een ideële instelling / goed doel. Onze doelstelling is vastgelegd in onze statuten. Als patientenorganisatie is het onze missie om vrouwen in de overgang te bekrachtigen. Kijk voor meer informatie over onze visie, missie en doelstellingen op onze pagina Vuurvrouw

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vuurvrouw bestaat uit:

  • Eveline Bakker - oprichter, voorzitter en drijvende kracht achter Vuurvrouw
  • Peter Hessing - penningmeester
  • Joanna Donk - algemeen bestuurslid

Het bestuur werkt onbezoldigd.