• Home  / 
 • Doelstelling en bestuur

Doelstelling en bestuur

Oprichting en statuten

Stichting Vuurvrouw is op 16 juli 2015 opgericht bij notaris Van Dijk in Dronten. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63758881. Ons RSIN nummer is 855388158.

Stichting Vuurvrouw is een ideële instelling / goed doel. Onze doelstelling is vastgelegd in onze statuten. Hieronder vind je een uitsnede uit onze statuten, met daarin onze doelstelling:

Stichting Vuurvrouw heeft ten doel het (doen) realiseren van een platform voor vrouwen in de overgang en zodoende een ruimere bekendheid geven aan de overgang van vrouwen, dit in de ruimste zin van het woord.

Dit doen we door:​

 • het stimuleren van het delen van ervaringen tussen lotgenoten;
 • het bevorderen en verbeteren van de kennis en informatieverstrekking over de overgang;
 • het verbeteren van de communicatie tussen artsen en vrouwen in de overgang;
 • het behartigen van de belangen van vrouwen in de overgang in de breedste zin van het woord;
 • het organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten rondom het thema de overgang;
 • het verstrekken van informatie en advies door gebruikmaking van verschillende beschikbare vormen van media;
 • samen te werken met diverse organisaties en instelling rondom het thema vrouwenzorg en overgang;
 • zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar oordeel van haar bestuur nuttig en of gewenst is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

​Bestuur

Het bestuur van Stichting Vuurvrouw bestaat uit:

 • Eveline Bakker - oprichter, voorzitter en drijvende kracht achter Vuurvrouw
 • Peter Hessing - penningmeester
 • Joanna Donk - algemeen bestuurslid

Het bestuur werkt onbezoldigd.