• You are here:
  • Home »
  • Medisch »
Antidepressiva onnodig

Antidepressiva en slaapmedicatie vaak onnodig voorgeschreven in de overgang

Antidepressiva en slaapmedicatie worden vaak voorgeschreven aan vrouwen tijdens de periode van de overgang als alternatief voor hormoontherapie. Uit onderzoek van Care for Women bij ruim 100 vrouwen die deze medicatie gebruikten en in de overgang waren, blijkt echter dat bij maar liefst 33% van de vrouwen met deze medicatie door een specifiekere behandeling van de overgangsklachten, de medicatie gestaakt of afgebouwd kon worden. Aanleiding voor Care for Women om tijdens de week van de overgang aandacht te vragen bij zorgverleners om voorzichtig te zijn bij het voorschrijven van antidepressiva en slaapmedicatie tijdens de menopauze.

“Gebrek aan kennis over overgangsklachten veroorzaakt onnodig leed”, aldus Catherine van Heest directeur van Care for Women. Opvliegers zijn bij de meeste zorgverleners en ook bij de vrouwen zelf wel bekend als zijnde een overgangsklacht, maar klachten als vermoeidheid, stemmingswisselingen, depressieve klachten, gewrichts- en spierpijn of slecht slapen worden vaak niet als zodanig herkend. Toch komen juist deze klachten veel voor tijdens de overgang. Zelfs veel meer dan opvliegers en verstoren zij in ernstige mate het dagelijks functioneren van vrouwen gedurende vele jaren. De overgang duurt immers gemiddeld 7 tot 10 jaar.

Onder de ruim 2750 vrouwen met overgangsklachten die meededen aan het volledige onderzoek bleek maar liefst 92% last te hebben van stemmingswisselingen, 91% te maken te hebben met slaapproblemen en 84% pijn aan spieren en gewrichten te hebben. Vooral mentale klachten scoorden hoog. 90% van de vrouwen bleek last te hebben van vergeetachtigheid en moeite te hebben met concentreren. Bovendien bleek 85% zich veelvuldig gespannen en nerveus te voelen. Klachten waarmee niet zo snel gekeken wordt naar de rol van de veranderende hormonen en dus ook vaak geen hulp voor gezocht wordt.

Meer kennis over de overgang noodzakelijk

Care for Women is een groot voorstander van meer kennis bij zorgverleners en vrouwen over de overgang. “Een slimme meid is op de overgang voorbereid”, zou volgens hen veel ellende bij vrouwen kunnen voorkomen. Care for Women pleit dan ook al jaren voor een preventief consult op de leeftijd van 45 jaar, om vrouwen zo beter voor te bereiden op de verschillende aspecten van de overgang. Bovendien zijn overgangsklachten tegenwoordig goed te behandelen, mits we dit ook op de juiste manier behandelen. ‘’Als vrouwen hoofdpijn hebben, weet iedereen dat een paracetamol vaak de eerste keus is om de klacht op te lossen. Maar dit soort klachten kunnen verschillende oorzaken hebben en moeten beter gediagnosticeerd worden, waardoor ook hierbij de juiste behandeling wordt ingezet”, aldus Van Heest. En juist daarom vindt Catherine van Heest de week van de overgang zo belangrijk. ‘’We zijn het aan de vrouwen in Nederland verplicht aandacht te vragen voor de overgang, het is namelijk niet nodig om maar door te blijven rennen en de klachten te accepteren. Ik vind dat iedereen dat moet weten.’’

 

About the Author Info Vuurvrouw